forside

VELKOMMEN TIL OS PÅ FYNSLAND

image3681

Vores logo siden 1993. Landmålerstokken kendetegner vores virke, men den tekniske udvikling har snart gjort den overflødig.

Landinspektørfirmaet Nørgaard har siden starten af 1970’erne haft kontor i Ringe, midt på Fyn, og betjent kunder primært på Fyn og omkringliggende øer ud fra denne centrale placering.

Vi er et mindre alsidigt landinspektørkontor som primært betjener små og mellemstore kunder med en stor personlig kontakt til kunden.

Vores målsætning er, at betjene kunderne med alle deres alsidige og forskelligartede opgaver hurtigt, professionelt og til den rigtige pris.

Ingen opgave er for lille og ingen for stor—lad os tage en snak om forholdende og udfordringerne.

Vi dækker hele spektret af matrikulære og tekniske opgaver og bistår tillige i forbindelse med udfærdigelse af overdragelsesdokumenter, tinglysningsrids, GML-filer til tinglysning osv.

Matrikulært Arbejde

kort
Ændringer i fast ejendoms skel og arealer registreres i “matriklen”. Vi opmåler og afmærker arealerne, søger for myndighedsbehandling og fremsender sagerne til notering i Geodatastyrelsen (GST). Læs mere om matrikulært arbejde og rådgivning om fast ejendom.

Læs mere >>

Opmåling og Afsætning

måler
Opmålingsopvager og afsætning. Vi udfører mange forskellige opgaver indenfor bygge- og anlæg samt i forbindelse med projekterings- og andre tekniske opgaver, herunder:
Situationsplaner, Afsætning af bygninger og anlæg, Fladenivellement, Vandløbsopmåling, Ledningsregistrering m.m.

Læs mere >>

Kort og GIS

gis
Vi rådgiver om brug af digitale kort og geografiske informationssystemer. Hos os kan du også købe matrikelkort, topografiske kort m.m.

Læs mere >>