Arbejdsområder

Her nævnes nogle af vores arbejdsområder. Klik på linket for yderligere oplysninger

Matrikulært Arbejde

kort
Ændringer i fast ejendoms skel og arealer registreres i “matriklen”. Vi opmåler og afmærker arealerne, søger for myndighedsbehandling og fremsender sagerne til notering i Geodatastyrelsen (GST). Læs mere om matrikulært arbejde og rådgivning om fast ejendom.

Læs mere >>

Opmåling og Afsætning

måler
Opmålingsopvager og afsætning. Vi udfører mange forskellige opgaver indenfor bygge- og anlæg samt i forbindelse med projekterings- og andre tekniske opgaver, herunder:
Situationsplaner, Afsætning af bygninger og anlæg, Fladenivellement, Vandløbsopmåling, Ledningsregistrering m.m.

Læs mere >>

Kort og GIS

gis
Vi rådgiber om brug af digitale kort og geografiske informationssystemer. Hos os kan du også købe matrikelkort, topografiske kort m.m.

Læs mere >>

Lokalplaner, projektrådgivning, udstykningsplaner mv.

Vi rådgiver om og udfærdiger lokalplaner helt eller delvist i samarbejde med bygherrer og kommuner.